84(4Авс)
Б 87

Брецина, Томас.
SOS с корабля призрака [Текст] ; Охота на зеленую акулу / Т. Брецина; пер. с нем. И. Розанова, М. Тарловского. - М. : Кристина и Ольга, 1993. - 255 с. : ил. - (Die knikerboker bande). - ISBN 5-7086-0026-8 (в пер.) : 8000.00 р.
ББК 84(4Авс)

Держатели документа:
ЦБС 2 СЗАО